GAMBAR HIASAN
GAMBAR HIASAN
Dr Nor Hazrul Mohd. Salleh

Peribahasa 'usaha tangga kejayaan' merujuk kepada konsep bahawa kejayaan atau pencapaian seseorang tidak dapat dicapai dengan serta-merta atau tiba-tiba. Ia memerlukan usaha yang berterusan dan bertahap untuk mencapai matlamat yang diinginkan. Menjadi lumrah kehidupan, manusia pasti akan mendapat hasil yang diusahakan apabila ia mengikut lunas-lunas dan peraturan yang ditetapkan. Oleh itu, setiap orang yang yakin akan kejayaan hasil usahanya tidak akan jemu untuk meneruskan segala usaha dan ikhtiar dalam setiap perjalanan kehidupan.

Peribahasa ini menggambarkan kehidupan sebagai satu tangga yang perlu dinaiki untuk mencapai kejayaan. Setiap anak tangga mewakili satu langkah atau satu usaha yang diambil untuk mencapai matlamat tersebut. Tanpa usaha yang berterusan dan bertahap, seseorang tidak akan dapat mencapai kejayaan yang diimpikan. Semasa di bangku sekolah setiap murid dan pelajar diingatkan gurunya akan peribahasa yang sangat besar maknanya ini.

Sebagai contoh, jika seseorang ingin menjadi ahli perniagaan berjaya, dia perlu melalui beberapa peringkat dan mengambil pelbagai langkah untuk mencapai matlamat. Dia mungkin perlu mendapatkan pendidikan berkaitan, mempelajari kemahiran perniagaan, membangunkan rangkaian perniagaan, dan bekerja keras untuk mencapai kejayaan dalam perniagaan itu. Setiap langkah ini adalah seperti anak tangga yang perlu dinaiki untuk mencapai kejayaan.

Peribahasa ini juga mengajar kita kejayaan tidak datang dengan mudah. Ia memerlukan ketekunan, kesabaran dan ketabahan untuk terus berusaha walaupun menghadapi cabaran. Seperti menaiki tangga, terdapat kemungkinan untuk jatuh.

Dalam Islam juga usaha satu aspek penting dalam mencapai kejayaan. Oleh itu, setiap manusia sepatutnya meyakini bahawa dia hanya akan mendapat hasil berdasarkan apa yang diusahakannya. Begitulah juga sebaliknya, iaitu dia tidak akan mendapat apa-apa hasil jika tidak berusaha. Allah SWT berfirman dalam al-Quran yang bermaksud: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah nasib mereka sendiri." (Surah al-Ra'd, ayat 11). Ayat ini menekankan pentingnya usaha dan tindakan manusia dalam mencapai kejayaan. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk berusaha dan mengubah nasib mereka sendiri.

Namun, dalam Islam, usaha yang dilakukan harus berlandaskan prinsip yang diterima dalam agama. Usaha yang dilakukan mesti halal dan tidak melanggar hukum Allah. Islam mengajar umatnya untuk berusaha dengan jujur, adil, dan tidak menzalimi orang lain dalam mengejar kejayaan. Selain itu, dalam Islam, kejayaan sejati bukan hanya mencakup kejayaan dunia, tetapi juga kejayaan akhirat. Islam mengajar umatnya untuk berusaha mencapai kejayaan dunia untuk mendapatkan keberkatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kejayaan dunia yang diperoleh dengan usaha yang baik dan berlandaskan nilai-nilai Islam akan memberikan kepuasan dan kebahagiaan sejati.

Usaha dalam Islam juga harus disertai tawakal. Meskipun kita berusaha gigih, kita harus menyedari segala sesuatu berada di tangan Allah. Kita wajib berusaha dengan sebaik-baiknya dan kemudian tawakal kepada Allah untuk hasil terbaik. Allah SWT berfirman dalam al-Quran, yang bermaksud: "Dan katakanlah: Berusahalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat usahamu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (Surah al-Taubah, ayat 105)

Tegasnya, dari perspektif Islam, peribahasa 'usaha tangga kejayaan' mengandungi nilai-nilai penting seperti usaha gigih, bertanggungjawab dan berlandaskan prinsip Islam. Islam mengajar umatnya berusaha dengan jujur, adil dan tidak menzalimi orang lain. Kejayaan yang dicapai haruslah berlandaskan nilai-nilai Islam dan disertai tawakal kepada Allah. Terdapat banyak contoh sunah Rasulullah SAW yang dapat kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari.

Pertama, solat sunat rawatib: Rasulullah SAW sering melaksanakan solat sunat rawatib sebelum dan selepas solat fardu. Melaksanakan solat sunat rawatib adalah amalan yang dianjurkan dan dapat mendatangkan keberkatan.

Kedua, puasa sunat. Rasulullah SAW sering berpuasa sunat di luar bulan Ramadan. Contohnya, puasa Isnin dan Khamis, puasa Ayyam al-Bid (tiga hari pertengahan bulan), dan puasa Daud (puasa setiap dua hari sekali). Berpuasa sunat amalan yang mendatangkan pahala serta keberkatan.

Ketiga, bersedekah. Rasulullah SAW sangat dermawan dan sering bersedekah kepada orang yang memerlukan. Baginda mengajarkan pentingnya memberi sedekah kepada fakir miskin, yatim piatu, dan mereka yang tidak bernasib baik. Bersedekah amalan yang dianjurkan bagi membantu meringankan beban orang lain serta mendatangkan keberkatan dalam kehidupan kita.

Keempat, berakhlak mulia. Rasulullah SAW adalah 'qudwah' (contoh teladan) dalam berakhlak mulia. Baginda sentiasa bersikap sabar, jujur, adil, dan lemah lembut dalam berinteraksi dengan orang lain.

Kelima, menjaga kebersihan: Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan tubuh, pakaian, tempat tinggal dan persekitaran.

Kesimpulannya, dalam setiap kehidupan, usaha yang baik akan membuahkan hasil yang baik. Oleh itu, berusahalah untuk kehidupan berdasarkan lunas-lunas Islam dan etika kehidupan sejagat.


Penulis Penyelaras Program Khas Bahasa Arab, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (UM), Pusat Pendidikan UM, Bachok

Artikel ini disiarkan pada : Jumaat, 8 Disember 2023 @ 6:01 AM