Dr Nor Hazrul Mohd Salleh

KITA masih berada di separuh pertama bulan Muharam, permulaan tahun baharu Hijrah. Peristiwa hijrah pula mengembalikan ingatan umat Islam kepada peristiwa besar yang berlaku dalam lipatan sejarah Islam iaitu hijrah Nabi Muhammad SAW bersama sahabat dari Makkah ke Madinah.

Rasulullah SAW bersabda: "Nabi SAW dilantik menjadi Rasul pada usia 40 tahun dan baginda tinggal di Makkah selama 13 tahun (dalam menyampaikan dakwahnya). Kemudian, baginda menerima wahyu daripada Allah SWT dan diperintahkan berhijrah. Maka baginda SAW berhijrah dan menetap di sana selama 10 tahun dan wafat ketika berusia 63 tahun." (Riwayat Bukhari)

Hijrah Rasulullah SAW ini bukan tiba-tiba tanpa dirancang. Ia juga bukan sekadar perancangan manusia. Malah, hijrah ini membuktikan janji Allah SWT kepada orang beriman.

Allah SWT berfirman: "Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dalam kalangan kalian (wahai umat Muhammad) bahawa Dia akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia menjadikan orang-orang sebelum mereka yang berkuasa dan sesungguhnya Dia akan meneguhkan bagi mereka agama Islam yang diredai-Nya untuk mereka; dan Dia juga akan mengubah keadaan mereka dalam ketakutan (dengan ancaman musuh) kepada keamanan." (Surah al-Nur, ayat 55)

Pengajaran terpenting yang dapat dipelajari daripada peristiwa hijrah Nabi SAW ke Madinah ialah isu perpaduan. Bertitik tolak daripada peristiwa hijrah Nabi SAW dari Makkah ialah perpaduan yang terbina setelah berpindah.

Asas penghijrahan Nabi SAW ialah perpaduan yang dibina oleh Rasulullah SAW yang bermula dengan mempersaudarakan antara Muhajirin yang terdiri daripada Quraisy Makkah dengan kaum Aus dan Khazraj yang juga penduduk asal Madinah.

Perpaduan yang dibina Rasulullah SAW bermula dengan persaudaraan sesama Islam yang utuh. Mereka berikrar taat setia kepada Rasulullah SAW dan berjanji akan sentiasa mempertahankan agama Islam dan baginda Rasulullah SAW.

Kesetiaan inilah yang membuahkan hasil penyatuan umat pelbagai bangsa di Madinah. Masyarakat majmuk di Madinah disatukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan prinsip persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyyah). Ia bertepatan dengan firman Allah SAW: "Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu; dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat." (Surah al-Hujurat, ayat 10)

Persaudaraan yang diasaskan oleh Rasulullah SAW ini menjadi tunjang keutuhan negara Islam yang merdeka daripada segala jenis penjajahan.

Semangat perpaduan dan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar ini mendapat pengiktirafan Allah SAW di dalam al-Quran. Allah SAW berfirman: "Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah (untuk membela Islam) dan orang-orang (Ansar) yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang Muhajirin), merekalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka beroleh keampunan dan rezeki (limpah kurnia) yang mulia." (Surah al-Anfal, ayat 74)

Rasulullah SAW juga mengembalikan manusia kepada fitrah iaitu kejadian manusia yang pelbagai bangsa bukannya bertujuan membezakan, tetapi supaya mereka berkenal-kenalan. Firman Allah SWT: "Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian daripada kalangan lelaki dan perempuan dan Kami telah menjadikan kalian berbagai-bagai bangsa dan bersuku puak, supaya kalian berkenal-kenalan (dan beramah mesra). Sesungguhnya semulia-mulia kalian di sisi Allah ialah orang yang lebih bertakwa antara kalian, (bukan yang lebih keturunan atau bangsa). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam Pengetahuan-Nya (akan keadaan dan amalan kalian)." (Surah al-Hujurat, ayat 13)

Perkara pertama yang menjadi pilihan Rasulullah SAW apabila tiba di Madinah ialah membina masjid. Masjid Quba' ialah masjid yang pertama dan tertua dalam sejarah Islam. Berkenaan masjid ini Allah SWT berfirman: "Jangan engkau sembahyang di masjid itu selama-lamanya kerana sesungguhnya masjid (Quba' yang engkau bina wahai Muhammad), yang telah didirikan di atas dasar takwa dari mula (wujudnya), sudah sepatutnya engkau sembahyang padanya. Di dalam masjid itu ada orang-orang lelaki yang suka (mengambil berat) membersihkan (mensucikan) dirinya; dan Allah Mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka (zahir dan batin)." (Surah al-Taubah, ayat 108)

Pembinaan masjid dalam Islam bukanlah semata-mata sebagai tempat ibadat iaitu menunaikan solat lima waktu. Malah, masjid dalam Islam adalah pusat perkumpulan umat Islam khususnya untuk tujuan agama. Di samping itu, ia berfungsi sebagai tempat bertemunya kaum Muslimin untuk urusan agama, ia juga tempat pertemuan seluruh etnik dan kabilah.

Puak dahulunya bermusuhan disatukan dengan pertemuan di masjid dan mengikis semangat jahiliah sehingga mereka dapat bertemu dan bermesra. Masjid pada zaman Rasulullah SAW berfungsi seperti parlimen yang menjadi sidang untuk mesyuarat, menggubal undang-undang dan menguatkuasakan peraturan.

Jelas daripada perpaduan yang diasaskan Rasulullah SAW selepas berhijrah ke Madinah menjadi tunjang keutuhan negara Islam Madinah. Perpaduan yang tidak diganggu-gugat oleh kepentingan kaum, puak apatah lagi kepentingan diri.

Semuanya berlangsung atas dasar takwa. Bermula dengan pemilihan lokasi pembinaan masjid, sehingga terbinanya masjid yang disempurnakan oleh segenap lapisan masyarakat.

Begitu juga dengan persaudaraan Muhajirin dan Ansar serta perdamaian antara Aus dan Kahzraj. Kesatuan yang terbina daripada asas perpaduan itu memartabatkan Madinah sebagai negara merdeka terulung.

Tegasnya, hijrah Rasulullah telah mengasaskan negara Islam unggul. Asas ini menjadi prinsip kepada setiap negara yang ingin berkembang maju. Hijrah juga membina negara yang merdeka daripada segala jenis penjajahan.

Penulis Ketua Unit Bahasa Arab, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (UM), Pusat Pendidikan UM, Bachok, Kelantan

Artikel ini disiarkan pada : Jumaat, 27 Ogos 2021 @ 5:59 AM