JIWA orang beriman suci umpama titisan air bersih.
JIWA orang beriman suci umpama titisan air bersih.
Fadly Samsudin

Bagi orang yang sudah meninggal dunia, mereka kini berada di alam barzakh dan menunggu untuk dibangkitkan sebelum menuju ke alam akhirat.

Syurga dan neraka ber-ada di alam akhirat yang menjadi destinasi terakhir buat seluruh umat manusia.

Di syurga, Nabi SAW me-nyatakan Baginda melihat sebatang pokok. Jika hen-dak melalui di bawahnya saja perlu mengambil masa selama 100 tahun.

Itu baru kisah sebatang pokok di dalam syurga. Se-tiap ahli syurga dan nera-ka, masing-masing mem-punyai tanda-tandanya.

Tanda seseorang itu ba-kal menjadi ahli syurga sudah pasti dapat dinilai daripada ibadat yang me-reka lakukan di dunia.

Dalam kalangan sahabat Nabi SAW, ketika peristiwa Israk dan Mikraj, Nabi SAW mendengar Bilal bin Rabah berjalan.

Ketika turun ke dunia Nabi bertanya kepada Bilal: “Wahai Bilal, aku mende-ngar di dalam syurga kamu berjalan, perbuatan apa kamu lakukan wahai Bilal?

Bilal menjawab: “Ya Ra-sulullah, setiap kali berwu-duk, aku akan solat dua rakaat.”

Ketika itu, Nabi Muham-mad SAW belum lagi me-ngajarkan solat sunat wu-duk dan waktu untuk me-laksanakannya.

Dari situ memberi gam-baran kepada kita, bakal ahli syurga sentiasa me-menuhi hidupnya dengan amal ibadat.

Setiap orang pasti me-ngetahui mereka banyak beribadat atau melakukan perkara sia-sia dalam kehi-dupan sehariannya.

Dalam al-Quran, ada ayat yang menyebutkan ciri-ciri ahli syurga.

Antaranya, ahli syurga tidak bercakap perkara sia-sia. Semua yang keluar daripada mulut mereka hanya yang baik-baik saja.

Cuba lihat pula pada diri kita, dalam sehari berapa banyak kita mengata, me-ngumpat, mencerca, meng-hina serta membuka aib orang lain?

Seluruh penghuni syurga kelak, mereka tidak men-dengar percakapan sia-sia, kosong dan dosa.

Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Mereka tidak akan mendengar da-lam syurga itu perkataan yang sia-sia dan tiada pula sesuatu yang menyebabkan dosa. Mereka hanya men-dengar ucapan: “Selamat! Selamat! (daripada satu kepada yang lain).” (Surah al-Waaqi’ah 56:25-26)

Seterusnya, ciri-ciri ba-kal ahli syurga, mereka tidak pernah berdengki serta berdendam.

Itu adalah sifat Muslim yang memiliki kebersihan dan kelembutan hati.

Dalam hati tidak pernah terbit perasaan dengki dan iri hati dengan sesiapa saja walaupun melihat orang itu mendapat kelebihan da-ripada Allah SWT.

Lihat pula pada diri ma-nusia hari ini, contohnya, apabila melihat saja jiran atau kawan menukar ke-reta baru, hati sudah tidak keruan dan mula timbul perasaan dengki.

Dalam hati kemudian berkata-kata, bagaimana dia mampu memiliki ke-reta itu sedangkan gajinya lebih rendah daripadanya.

Maka, untuk menjadi ahli syurga, hati mesti sen-tiasa bersih dan berlapang dada.

Di padang mahsyar ke-lak, ada beberapa keadaan ketika manusia menunggu untuk ditimbang amalan mereka.

Golongan yang paling beruntung adalah umat Nabi Muhammad SAW yang akan terus masuk ke syurga tanpa dipanggil nama serta buku amalan mereka juga tidak dibuka.

Itulah kelompok manu-sia paling mulia dan isti-mewa di atas padang mah-syar kelak.

Malah, Allah SWT tetap memanggil seorang demi seorang rasul dan nabi un-tuk disoal serta dibentang-kan buku amalan mereka di hadapan Allah SWT.

Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Maka sesungguhnya Kami (Allah) akan menyoal umat-umat yang diutuskan (rasul-ra-sul) kepada mereka dan sesungguhnya Kami akan menyoal juga rasul-rasul itu.” (Surah al-A’raaf (7): ayat 6)

Kumpulan kedua adalah mereka akan masuk ke syurga dengan cara ditim-bang tetapi sesaat pun me-reka tidak masuk ke dalam neraka.

Selesai saja timbangan, mereka akan terus ke te-laga Kauthar dan selepas melintasi titian sirat, mere-ka terus masuk ke dalam syurga.

Allah SWT berfirman yang bermaksud: (Lalu Ka-mi perintahkan kepada-nya): “Bacalah Kitab (sura-tan amalmu), cukuplah engkau sendiri pada hari ini menjadi penghitung terhadap dirimu (menge-nai segala yang engkau lakukan).” (Surah al-Israa’ (17): ayat 14)

Buku yang memuatkan amalannya, semuanya be-rat kepada ibadat dan dia juga banyak berbuat baik kepada manusia.

Ketika diumumkan se-siapa yang mempunyai tuntutan terhadapnya juga tiada.

Semuanya berpuas hati termasuk isteri, anak-anak serta kawan-kawannya.

Terdapat juga golongan yang selepas ditimbang amalan mereka adalah ahli neraka.

Selepas tinggal dan di-seksa di dalam neraka un-tuk tempoh tertentu, tiba-tiba mereka dikeluarkan oleh malaikat sehingga penghuni neraka lain be-rasa hairan.

Ia disebabkan ketika di dunia dahulu, mereka pernah bersahabat dan berdampingan dengan orang-orang soleh yang terlebih dahulu menjadi ahli syurga.

Golongan yang dikeluar-kan dari neraka itu men-dapat syafaat daripada sahabatnya yang soleh.

Mudah-mudahan kita sentiasa berdamping de-ngan orang-orang yang baik yang sentiasa menga-jak melakukan kebaikan.

Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Dengan sebab itu, tiadalah kami beroleh sesiapa pun yang memberi pertolongan. Dan tiadalah juga sahabat karib yang bertimbang rasa. Maka alangkah baiknya kalau kami dapat ke dunia sekali lagi supaya kami menjadi daripada orang-orang yang beriman.” (Surah asy-Syu’araa’ (26): ayat 100-102)

Penulis wartawan Harian Metro

Artikel ini disiarkan pada : Rabu, 2 Mei 2018 @ 6:27 PM