PELAJAR yang berjaya dalam SPM mempunyai tanggungjawab penting untuk memilih bidang yang sesuai untuk mereka dan juga dapat membawa kepada kemajuan negara.
PELAJAR yang berjaya dalam SPM mempunyai tanggungjawab penting untuk memilih bidang yang sesuai untuk mereka dan juga dapat membawa kepada kemajuan negara.
Dr Nor Hazrul Mohd Salleh

SEKARANG adalah musim pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) secara khusus atau Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM), masing-masing mencari peluang terbaik untuk menyambung pelajaran mereka. Malah, belajar di menara gading pastinya menjadi impian dan cita-cita setiap pelajar.

Matlamat belajar yang jelas adalah penting kerana ilmu pengetahuan adalah antara aspek yang sangat ditekankan dalam agama Islam. Belajar dan mendalami ilmu pengetahuan adalah satu tuntutan agama dan juga satu bentuk ibadah yang dianjurkan oleh Islam.

Perkara ini sangat jelas dinyatakan oleh Allah SWT dalam al-Quran. Allah sangat menekankan kepentingan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Allah SWT berfirman yang bermaksud: "Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (daripada kalangan kamu) beberapa darjat. Dan (ingatlah), Allah Maha Mendalam Pengetahuan-Nya tentang apa yang kamu lakukan." - (Surah al-Mujadilah, ayat 11). Ayat ini menunjukkan bahawa Allah memberi penghormatan kepada orang yang mendalami ilmu pengetahuan.

Manakala, Rasulullah SAW juga banyak memberi penekanan berkaitan pentingnya ilmu pengetahuan. Salah satu hadis yang terkenal Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: "Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap Muslim." - (Hadis Riwayat Ibnu Majah). Hadis ini menegaskan ilmu pengetahuan adalah tanggungjawab setiap Muslim untuk dipelajari dan dikembangkan.

Seterusnya para ulama juga menekankan ilmu pengetahuan adalah kunci memahami agama, meningkatkan keimanan dan memperbaiki diri. Mereka juga mengajarkan bahawa ilmu pengetahuan mesti diperoleh dengan niat ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan membawa manfaat kepada manusia. Ulama juga menggalakkan umat Islam terus belajar dan meningkatkan ilmu pengetahuan sepanjang hayat.

Berpandukan ajaran al-Quran, hadis dan pandangan ulama, matlamat belajar dalam Islam bagi meningkatkan keimanan, mendekatkan diri kepada Allah serta membawa manfaat kepada manusia. Belajar bukan sekadar untuk mendapatkan ijazah atau kejayaan dunia, tetapi juga sebagai satu bentuk ibadah dan memperkembangkan diri secara spiritual dan intelektual. Dengan memahami dan mengamalkan nilai ilmu pengetahuan, umat Islam diharapkan dapat menjadi umat berilmu, berkepakaran dan mampu membawa perubahan positif kepada masyarakat dan dunia secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, pelajar yang berjaya dalam SPM mempunyai tanggungjawab penting untuk memilih bidang yang sesuai untuk mereka dan juga dapat membawa kepada kemajuan negara. Pertama, pelajar yang berjaya dalam SPM perlu menyedari minat dan bakat mereka sendiri. Mereka perlu memikirkan bidang yang mereka gemari dan memiliki kebolehan untuk berkembang dalam bidang berkenaan. Dengan mengenali minat dan bakat sendiri, pelajar dapat membuat pilihan yang bijak dan sesuai dengan potensi mereka.

Kedua, pelajar juga perlu memahami keperluan pasaran pekerjaan dan trend industri semasa. Mereka perlu mengambil kira bidang yang mempunyai permintaan tinggi dalam pasaran pekerjaan dan juga mempunyai prospek yang cerah untuk masa depan. Memilih bidang yang mempunyai potensi untuk membawa kemajuan negara adalah penting untuk membantu membangunkan ekonomi negara.

Ketiga, pelajar juga disarankan untuk berbincang dengan kaunselor sekolah, guru atau pakar pendidikan untuk mendapatkan pandangan dan nasihat yang lebih mendalam mengenai pilihan bidang yang sesuai untuk mereka. Kaunselor atau pakar pendidikan boleh membantu pelajar untuk meneroka pelbagai pilihan dan memilih bidang paling sesuai dengan minat, bakat dan matlamat masa depan mereka.

Keempat, setelah memilih bidang yang sesuai, para pelajar perlu berusaha untuk menjadi pelopor dalam bidang berkenaan. Mereka perlu belajar dengan tekun, mengembangkan kemahiran dan pengetahuan dalam bidang tersebut, serta memberikan sumbangan yang positif dan inovatif kepada kemajuan bidang itu. Dengan menjadi pelopor, pelajar dapat membawa kepada kemajuan negara melalui inovasi dan kecemerlangan dalam bidang yang dipilih.

Tegasnya, dengan memilih bidang yang sesuai dan dapat membawa kepada kemajuan negara, pelajar yang berjaya dalam SPM dapat memainkan peranan penting dalam membangunkan negara dan menyumbang kepada kemajuan masyarakat. Mereka juga berkemungkinan untuk mencapai kejayaan peribadi dan profesional yang membawa manfaat kepada diri sendiri dan negara secara keseluruhan.

Seterusnya, pelajar mestilah memahami konsep bekerja untuk akhirat adalah satu konsep yang sangat penting dalam Islam yang ditegaskan dalam al-Quran dan hadis. Al-Quran mengajar umat Islam bahawa setiap amalan yang dilakukan sepatutnya dilakukan dengan niat ikhlas untuk mendapatkan keredaan Allah dan ganjaran terbaik di akhirat.

Allah SWT berfirman yang bermaksud: "Katakanlah (wahai Muhammad) Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan Yang Satu; Oleh itu, sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan

Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan sesiapapun dalam ibadatnya kepada Tuhannya." (Surah al-Kahfi, ayat 110)

Penulis Penyelaras Program Khas Bahasa Arab, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (UM), Pusat Pendidikan UM, Bachok, Kelantan

Artikel ini disiarkan pada : Jumaat, 7 Jun 2024 @ 5:59 AM