GAMBAR HIASAN
GAMBAR HIASAN
Dr Nor Hazrul Mohd. Salleh

Pendidik memainkan peranan yang sangat penting dalam pembentukan individu dan masyarakat. Mereka bukan sahaja bertanggungjawab untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga bertindak sebagai pembimbing, role model dan pemangkin perubahan dalam masyarakat.

Pendidik adalah sumber utama ilmu pengetahuan. Mereka membantu pelajar memahami konsep asas serta mengembangkan kemahiran kritikal yang diperlukan untuk berjaya dalam kehidupan.

Melalui pendidikan, pendidik membantu membentuk sahsiah dan akhlak pelajar. Mereka mengajar nilai murni seperti kejujuran, tanggungjawab dan hormat menghormati yang penting dalam pembentukan individu beretika dan berintegriti. Pendidik mengenal pasti potensi dan bakat pelajar dan memberikan sokongan serta bimbingan untuk mengembangkan potensi itu.

Selain akademik, pendidik juga mengajar kemahiran hidup seperti penyelesaian masalah, komunikasi dan kerja berpasukan yang penting untuk kejayaan dalam kehidupan sehari-hari dan kerjaya.

Pendidik membantu meningkatkan tahap pendidikan dalam masyarakat, menjadikan masyarakat lebih berilmu dan berpengetahuan. Ini penting untuk pembangunan ekonomi dan sosial yang mampan.

Pendidikan yang baik membantu mengurangkan kadar jenayah dan masalah sosial dengan menyediakan alternatif dan peluang yang lebih baik kepada individu.

Pendidik juga memainkan peranan dalam memupuk kesedaran sosial dan sivik, mengajar pelajar mengenai tanggungjawab mereka sebagai warganegara dan pentingnya sumbangan kepada masyarakat.

Pendidik boleh menjadi pemangkin perubahan sosial dengan mempromosikan nilai-nilai progresif dan inklusif serta menggalakkan pemikiran kritikal dan inovasi.

Manakala pelajar pula perlu menghormati pendidik sebagai sumber ilmu dan pembimbing. Ini termasuk menghormati pandangan dan usaha pendidik dalam proses pembelajaran.

Pelajar perlu menunjukkan penghargaan terhadap ilmu yang disampaikan pendidik dengan berusaha memahami dan mengaplikasikan pengetahuan itu dalam kehidupan mereka.

Tanggungjawab pelajar adalah untuk berusaha sebaik mungkin dalam pembelajaran, menunjukkan komitmen dan dedikasi dalam mencapai kejayaan akademik.

Pelajar perlu menyumbang kepada suasana pembelajaran yang positif dengan menunjukkan sikap yang baik dan bekerjasama dengan rakan serta pendidik.

Pendidik memainkan peranan penting dalam pembangunan modal insan yang berkemahiran dan berpengetahuan, yang juga aset penting bagi pembangunan negara. Melalui dedikasi dan usaha berterusan, pendidik membantu meningkatkan kualiti pendidikan di negara ini, seterusnya menjadikan sistem pendidikan lebih berkesan dan relevan.

Adapun pendidik yang terbabit dalam penyelidikan dan inovasi, mereka menyumbang kepada penemuan baharu dan penyelesaian kepada masalah yang dihadapi negara, membantu memajukan sains, teknologi dan kemanusiaan.

Pendidik juga memainkan peranan dalam mengukuhkan identiti nasional dengan mengajar sejarah, budaya dan nilai-nilai kebangsaan kepada pelajar, memastikan generasi muda memahami dan menghargai warisan negara.

Secara keseluruhan, pendidik mempunyai peranan signifikan dalam membentuk individu dan masyarakat serta menyumbang kepada pembangunan negara.

Tanggungjawab pelajar untuk menghargai dan menghormati pendidik adalah penting dalam memastikan proses pendidikan yang berkesan dan bermanfaat.

Melalui usaha bersama pendidik dan pelajar, matlamat pendidikan dapat dicapai untuk kebaikan individu, masyarakat, dan negara.

Islam sangat menekankan pentingnya pendidikan dan peranan pendidik dalam membimbing individu dan masyarakat. Dalil al-Quran dan hadis serta pandangan ulama menunjukkan betapa penting kedudukan pendidik. Allah SWT berfirman yang bermaksud: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." (Surah al-'Alaq, ayat 1-5). Ayat ini menunjukkan pentingnya ilmu dan peranan pendidik dalam menyampaikan ilmu.

Allah mengangkat darjat orang beriman dan berilmu pengetahuan. Allah SWT berfirman yang bermaksud: "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat." (Surah al-Mujadalah, ayat 11)

Ini menunjukkan orang yang berilmu, termasuk pendidik, mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah. Apatah lagi menuntut ilmu adalah kewajipan Muslim. Rasulullah SAW bersabda: "Menuntut ilmu adalah kewajipan setiap Muslim." (Hadis Riwayat Ibnu Majah)

Kedudukan seorang pendidik sangat tinggi di sisi Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: "Sesungguhnya Allah, para malaikat-Nya, penghuni langit dan bumi, sehingga semut yang berada di dalam lubangnya dan ikan, semuanya berselawat ke atas orang yang mengajar kebaikan kepada manusia." (Hadis Riwayat Tirmizi)

Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam al-Ghazali menyatakan guru adalah pembimbing rohani yang membentuk akhlak dan sahsiah. Tugas guru bukan sahaja menyampaikan ilmu, tetapi juga mendidik jiwa dan akhlak. Manakala, dalam kitab Muqaddimah, Ibnu Khaldun menyatakan pendidikan adalah asas pembangunan sesebuah tamadun.


Penulis Penyelaras Program Khas Bahasa Arab, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Pusat Pendidikan Universiti Malaya, Kelantan

Artikel ini disiarkan pada : Jumaat, 17 Mei 2024 @ 6:01 AM