TEKNOLOGI AI.
TEKNOLOGI AI.
Dr Nor Hazrul Mohd Salleh

DALAM era revolusi digital, perubahan menyeluruh dapat dilihat dalam pendekatan pembelajaran bahasa dengan pengintegrasian teknologi kecerdasan buatan (AI). Dengan perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan, pendekatan tradisional dalam pembelajaran bahasa mengalami transformasi secara meluas.

Pengintegrasian AI membawa perubahan yang mendasar dalam cara kita mendekati pembelajaran bahasa serta menciptakan lingkungan yang lebih adaptif dan responsif.

Sebagai contoh, penggunaan chatbot dalam pembelajaran bahasa membuka peluang baharu untuk interaksi dan latihan yang berfokus pada kefasihan berbicara. Chatbot mampu menyajikan senario percakapan yang realistik dan memberikan pengalaman berbicara yang autentik dan efektif. Pembelajaran yang dipersonalisasi menjadi kenyataan melalui analisis data mendalam oleh sistem kecerdasan buatan. Fokus pada keperluan dan kelemahan individu memastikan setiap pelajar mendapatkan pengalaman pembelajaran sesuai kemampuan mereka.

Antara pengalaman berguna juga ialah penterjemahan automatik yang disokong AI dalam meningkatkan pemahaman teks sumber dan memperkaya perbendaharaan kata pelajar. Teknologi ini menjadi kunci memahami konteks dan makna sebenar teks bahasa asing.

Manakala, pengenalan wajah dan objek oleh AI membawa dimensi visual yang lebih mendalam dalam pembelajaran bahasa. Integrasi gambar dan video berkaitan memperkukuh pengertian pelajar terhadap konteks penggunaan bahasa dalam kehidupan yang nyata.

Penerapan sistem penilaian AI pula membantu menilai kemahiran bahasa dengan lebih objektif dan mengurangkan 'bias' dalam subjek yang lebih subjektif. Jelaslah penggunaan AI dalam pembelajaran bahasa membuka peluang baharu untuk peningkatan yang signifikan. Dengan terus memanfaatkan potensi teknologi ini, kita dapat mencapai tahap keberkesanan dan tahap efisien yang lebih tinggi dalam proses pembelajaran bahasa.

Penerapan kaedah pembelajaran bahasa Arab sepatutnya mendapat manfaat yang lebih besar memandangkan bahasa Arab adalah bahasa al-Quran, kitab panduan umat Islam.

Kecerdasan Buatan (AI) telah merevolusikan pendekatan pembelajaran bahasa Arab dan membawa perubahan yang signifikan dalam kaedah, interaksi dan penilaian. Penggunaan AI telah meningkatkan keberkesanan pembelajaran bahasa Arab dengan penekanan kepada pembelajaran adaptif, penterjemahan automatik dan penilaian kemahiran bahasa. Pengenalan AI dalam pembelajaran bahasa Arab mewakili tonggak penting dalam menghadapi cabaran kompleksiti bahasa Arab. AI memainkan peranan utama dalam membentuk cara kita mendekati pembelajaran bahasa Arab secara holistik.

Konsep pembelajaran adaptif menjadi kenyataan melalui penggunaan teknologi AI dalam menyusun kurikulum yang disesuaikan dengan keperluan individu. Pembelajaran adaptif meningkatkan keberkesanan pembelajaran bahasa Arab dengan menyajikan bahan yang sesuai dengan tahap kemampuan pelajar. Penterjemahan automatik yang dikuasakan oleh AI membuka pintu kepada pemahaman lebih mendalam terhadap teks bahasa Arab. Teknologi ini memberikan sumbangan besar kepada pemahaman konteks dan makna yang kaya dalam penterjemahan dan meningkatkan kemahiran pemahaman bahasa Arab.

Manakala pembelajaran visual dalam pembelajaran bahasa Arab pula ditingkatkan dengan pengenalan wajah dan objek melalui teknologi AI. Integrasi gambar dan video berkaitan membantu pelajar memahami konteks penggunaan bahasa Arab dalam situasi sehari-hari. Penggunaan AI juga sangat penting dalam menilai kemahiran bahasa Arab bagi memastikan penilaian yang objektif dan teliti. Sistem penilaian AI memberikan maklum balas yang tepat serta membantu pelajar memahami aspek mana yang perlu mereka tingkatkan.

Meskipun banyak manfaat penggunaan AI dalam pembelajaran bahasa Arab, pastinya ada halangan dan cabaran yang dihadapi seperti integrasi teknologi dalam kurikulum tradisional. Selain itu, peluang untuk pengembangan lebih lanjut dan penelitian di bidang ini juga diperkenalkan. Penggunaan AI dalam pembelajaran bahasa Arab telah membawa impak sangat signifikan serta membuka jalan peningkatan keberkesanan dan efisiensi. Melalui eksplorasi berbagai aspek penggunaan AI, kita dapat merancang masa depan pembelajaran bahasa Arab yang lebih adaptif, berfokus dan berdaya saing.

Cabaran utama yang dihadapi adalah kekurangan sumber kandungan berkualiti dalam bahasa Arab yang dapat digunakan untuk melatih sistem AI. Kurangnya data untuk latihan yang mencukupi dapat menjejaskan keupayaan AI untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang efektif. Bahasa Arab memiliki ciri-ciri linguistik yang rumit. Oleh itu, penterjemahan automatik menjadi satu cabaran. Kebergantungan pada teknologi penterjemahan automatik yang belum matang boleh menyebabkan ketidaktepatan dalam pemindahan atau penterjemahan makna asal.

Bahasa Arab juga mempunyai pelbagai dialek yang berbeza. Kebanyakan sistem AI mungkin tidak dapat memahami dan mengenalpasti perbezaan ini. Ia boleh menyulitkan pengajaran bahasa Arab yang melibatkan pelbagai dialek. Walaupun chatbot dan interaksi interaktif menjadi ciri penting, tetapi dalam pembelajaran bahasa Arab sistem AI mungkin menghadapi kesukaran dalam memahami nuansa dan konteks budaya, di samping menyulitkan interaksi yang autentik.

Penyelaras Program Khas Bahasa Arab, Akademi Pengajian Islam, Pusat Pendidikan Universiti Malaya, Bachok, Kelantan

Artikel ini disiarkan pada : Sabtu, 23 Mac 2024 @ 5:59 AM