GUNA tenaga manusia untuk segmen berkenaan akan berkurangan bagi sektor asas khususnya operator perkilangan.
GUNA tenaga manusia untuk segmen berkenaan akan berkurangan bagi sektor asas khususnya operator perkilangan.
Muhammad Saufi Hassan


KECERDASAN Buatan (AI) menjadi barisan hadapan dalam inovasi teknologi yang menjanjikan kemajuan belum pernah berlaku sebelum ini merentasi pelbagai sektor.

Bagaimanapun, perkembangan pesat dalam teknologi berkenaan memberi tekanan kepada guna tenaga manusia khususnya untuk penugasan yang bersifat separa kompleks serta tidak memerlukan kemahiran tenaga pakar.

Beberapa tahun kebelakangan ini, AI merevolusikan industri yang secara tradisinya bergantung kepada tenaga kerja manusia.

Tugasan yang pernah dilakukan guna tenaga manusia seperti analisis data, perkhidmatan pelanggan dan juga usaha kreatif seperti penjanaan kandungan, kini dikendalikan dengan cekap oleh algoritma AI.

Peralihan ini membawa kepada kebimbangan berkenaan perpindahan pekerjaan dan pentakrifan semula peranan pekerjaan.

Keupayaan automasi AI sedang membentuk semula pasaran pekerjaan di seluruh dunia.

Tugas rutin yang terdedah kepada automasi, seperti kerja barisan pemasangan dan tugas perkeranian, sedang dihentikan secara beransur-ansur atau diperkemas oleh sistem berkuasa AI.

Akibatnya, pekerja dalam bidang ini menghadapi prospek pengangguran atau keperluan untuk memperoleh kemahiran baru untuk kekal relevan.

Industri yang memanfaatkan teknologi AI sering mengalami peningkatan kecekapan dan kos operasi yang lebih rendah, membolehkan mereka melabur semula dalam inovasi dan pengembangan.

Kitaran ini berpotensi merangsang pertumbuhan ekonomi dan memupuk kemunculan kategori pekerjaan baharu yang memerlukan kemahiran teknikal lanjutan.

Tidak dapat dinafikan wujud implikasi etika automasi dipacu AI tidak boleh diabaikan.

Perpindahan pekerja menimbulkan kebimbangan berkenaan ketidaksamaan sosioekonomi dan keperluan untuk dasar yang menyokong pekerja yang dipindahkan melalui program latihan semula dan jaringan keselamatan sosial.

Penumpuan kuasa ekonomi dalam kalangan syarikat yang dipacu AI memerlukan peraturan yang teliti untuk mengurangkan potensi amalan monopoli dan memastikan persaingan yang adil.

Sistem pendidikan mesti menyesuaikan diri menyediakan generasi akan datang untuk tenaga kerja yang dikuasai AI.

Kurikulum yang menekankan kemahiran seperti pembelajaran sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik

(STEM), literasi digital dan kebolehsuaian akan menjadi penting dalam melengkapkan individu untuk pasaran pekerjaan yang berkembang.

Inisiatif pembelajaran sepanjang hayat dan perkongsian antara akademia dan industri boleh memudahkan pembangunan kemahiran berterusan dan memastikan kesediaan tenaga kerja.

Peranan kerajaan dalam membentuk kesan AI terhadap tenaga kerja adalah penting.

Pembuat dasar mesti bekerjasama dengan pihak berkepentingan untuk mewujudkan garis panduan yang menggalakkan inovasi sambil melindungi hak pekerja dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaburan dalam penyelidikan dan pembangunan AI, ditambah dengan rangka kerja kawal selia yang menangani kebimbangan etika, boleh memupuk pendekatan yang seimbang untuk kemajuan teknologi.

Kesimpulannya, gangguan AI terhadap tenaga kerja manusia mewakili fasa transformatif dalam industri global.

Ketika membentangkan peluang untuk peningkatan kecekapan dan inovasi, automasi AI juga menimbulkan cabaran yang berkaitan dengan perpindahan pekerjaan, ketidaksamaan ekonomi dan pertimbangan etika.

Menangani cabaran ini memerlukan langkah proaktif termasuk reformasi pendidikan, peraturan yang mantap dan komitmen terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Artikel ini disiarkan pada : Selasa, 18 Jun 2024 @ 7:01 AM