UMAT Islam perlu berusaha menambah ilmu pengetahuan khususnya melibatkan ilmu tauhid agar dapat memelihara pegangan akidah.
UMAT Islam perlu berusaha menambah ilmu pengetahuan khususnya melibatkan ilmu tauhid agar dapat memelihara pegangan akidah.
Mohd Shahrizal Nasir

Kita biasa membaca surah al-Ikhlas sehingga dalam solat ia sering menjadi surah pilihan untuk dibaca. Malah boleh dikatakan setiap orang Islam pasti menghafal surah ini. Kanak-kanak di sekolah rendah juga mula menghafal surah al-Ikhlas. Meskipun surah ini satu surah yang sedikit bilangan ayatnya, ia mengandungi makna yang sangat penting.

Surah al-Ikhlas menyentuh aspek akidah yang juga tonggak penting dalam Islam. Aspek akidah membezakan pegangan agama dalam kalangan manusia. Rasulullah SAW menjelaskan kedudukan surah al-Ikhlas menerusi hadis bermaksud: "Demi (Allah) yang jiwaku di tangan-Nya, sesungguhnya surah al-Ikhlas sebanding (dengan) sepertiga al-Quran." (Hadis Riwayat al-Bukhari)

Hadis berkenaan jelas menunjukkan kandungan surah al-Ikhlas menyentuh aspek yang sangat penting dalam agama. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam mengandungi pelbagai ilmu Islam dan antara yang terpenting ialah ilmu akidah. Maka gambaran bahawa surah al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga al-Quran menunjukkan kandungan surah ini mencakupi aspek akidah paling asas yang perlu difahami serta dijadikan pegangan terpenting umat Islam.

Bilangan ayat surah al-Ikhlas yang sedikit dan pendek menjadikannya surah yang mudah untuk dihafal dan mesti difahami kandungannya. Rasulullah SAW ketika mendengar berita mengenai seorang sahabat baginda yang suka membaca surah al-Ikhlas kerana sifat Allah SAW yang terkandung di dalamnya, maka baginda bersabda: "Sampaikanlah kepadanya bahawa Allah mencintainya." (Muttafaq 'alaih)

Jelaslah bahawa surah al-Ikhlas mempunyai fadilat tersendiri sehingga meletakkan orang yang membacanya pada kedudukan istimewa. Firman Allah SWT bermaksud: "Katakanlah (wahai Muhammad): (Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ia (Allah) tiada beranak dan Ia (Allah) pula tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengan-Nya." (Surah al-Ikhlas, ayat 1-4)

Selain menghafal surah al-Ikhlas, kita mesti menghayati kandungan ayat yang terkandung di dalamnya. Ayat pertama surah al-Ikhlas menjelaskan Allah SWT  adalah Tuhan Yang Maha Esa. Setiap orang Islam mengakui serta mengiktiraf keesaan Allah SWT menerusi ungkapan syahadah. Setiap kali menunaikan solat, pasti kita mengulangi ungkapan syahadah yang membawa persaksian bahawa tidak ada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah SWT.

Ibn Hajar al-'Asqalani dalam kitabnya Fath al-Bari menjelaskan: "Yang dimaksudkan dengan mentauhidkan Allah SWT adalah dengan persaksian bahawa sesungguhnya Dia-lah (Allah) Yang Maha Esa." Keterangan ini menunjukkan bahawa setiap orang Islam perlu menolak sebarang usaha yang bersalahan dengan persaksian bahawa Allah SWT sahajalah Tuhan yang diiktiraf serta selayaknya disembah.

Pengakuan bahawa Allah SWT adalah Tuhan Yang Maha Esa tidak boleh sekadar diucapkan lidah semata-mata. Ia perlu disertakan dengan iktikad yang kukuh dalam hati serta dibuktikan dengan tindakan manusia. Oleh itu, ayat kedua dalam surah al-Ikhlas menjelaskan hanya kepada Allah SWT sahaja dipanjatkan segala doa permohonan. Ini bermaksud, tidak akan pihak lain yang boleh menjadi perantaraan antara seorang hamba dengan Allah SWT.

Sebab itu perbuatan memohon sesuatu kepada selain daripada Allah SWT dikira sebagai perbuatan syirik. Sesungguhnya perbuatan seumpama itu bersalahan dengan kandungan ungkapan syahadah yang sering diulang-ulang setiap hari. Dalam surah al-Fatihah juga, setiap orang Islam menzahirkan pengakuan Allah SWT sahaja yang selayaknya disembah dan diminta sebarang pertolongan.

Firman Allah SWT bermaksud: "Engkaulah sahaja (Ya Allah) yang kami sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan." (Surah al-Fatihah, ayat 5). Justeru, keimanan kepada Allah SWT perlu dibuktikan dengan perbuatan yang jelas mengiktiraf bahawa tiada sekutu langsung bagi Allah SWT.  

Syaikh 'Abd al-Rahman as-Sa'di dalam tafsirnya berjudul Taisir al-Karim al-Rahman  menyatakan: "Hakikat tauhid ialah menetapkan uluhiyyah (hak untuk disembah) hanya kepada Allah dan menidakkannya kepada selain daripada Allah."  Sekiranya ada pihak yang mengaku Tuhan mereka adalah Allah malah berusaha untuk menggunakan nama terbabit, namun masih menyembah selain daripada-Nya, sesungguhnya mereka tetap daripada kalangan orang yang menyekutukan-Nya.

Kita perlu sedar perbuatan syirik adalah jenayah yang paling berat. Allah SWT tidak pernah sekali-kali reda dengan perbuatan hamba-Nya yang menyekutukan-Nya. Apatah lagi sekiranya ada golongan yang sanggup mengatakan Allah SWT mempunyai anak. Ini semua telah dinafikan oleh Allah SWT dalam surah al-Ikhlas.

Allah SWT menyatakan perihal perbuatan syirik yang merugikan manusia yang terbabit dengan kemungkaran berkenaan. Segala amalan meskipun dilihat sebagai baik, tetapi semuanya dikira sia-sia sekiranya terbabit dengan perbuatan mensyirikkan Allah SWT.

Firman Allah SWT bermaksud: "Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu (wahai Muhammad) dan kepada nabi yang terdahulu daripadamu: Demi sesungguhnya! jika engkau (dan pengikutmu) mempersekutukan (sesuatu yang lain dengan Allah) tentulah akan gugur amalanmu dan engkau akan tetap menjadi daripada golongan orang yang rugi." (Surah az-Zumar, ayat 65)

Allah SWT juga berfiman: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukan-Nya (dengan sesuatu apa jua) dan akan mengampunkan dosa yang lain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya (menurut aturan syariat-Nya). Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah (dengan sesuatu yang lain), maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar." (Surah an-Nisa', ayat 48)

Justeru, umat Islam perlu berhati-hati dengan usaha sesetengah pihak yang dilihat berusaha mengelirukan pegangan tauhid. Peganglah kuat-kuat kefahaman bahawa Allah SWT adalah Tuhan Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Mana-mana dakyah yang berusaha menggunakan nama Allah tanpa merujuk Tuhan Yang Maha Esa seperti dijelaskan dalam al-Quran dan hadis, maka kerosakan terbabit perlu ditolak.

Di sudut yang lain pula, umat Islam perlu berusaha menambah ilmu pengetahuan khususnya membabitkan ilmu tauhid supaya dapat memelihara pegangan akidah. Jangan mudah berasa cukup dengan ilmu yang sedia ada, tambahan pula pelbagai dakyah cuba disebarkan kepada umat Islam supaya iktikad menjadi longgar. Sebarang usaha mempergunakan nama Allah SWT untuk tujuan merosakkan kefahaman umat Islam perlu ditangani dengan cara yang tegas.

Allah SWT adalah Tuhan Yang Maha Esa dan merujuk kepada Dia seperti mana yang dijelaskan dalam al-Quran dan hadis. Mana mungkin ada Tuhan lain yang perlu menggunakan nama Allah. Jika tuhan selain daripada Allah itu berkuasa, mengapa ia tidak mampu memiliki nama tersendiri bagi menunjukkan kekuasaannya. 

Sekiranya ada pihak yang ingin menggunakan nama Allah, ia perlu merujuk kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti mana yang diiktiraf oleh Islam. Dan sekiranya mereka mengiktiraf Allah SWT sebagai Tuhan seperti mana yang menjadi iktikad umat Islam, maka sembahlah Allah SWT, bukan selain daripada-Nya.

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul (dengan memerintahkannya menyeru mereka): Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut…" (Surah an-Nahl, ayat 36) 


 

Penulis Pensyarah Pusat Pengajian Bahasa Arab,  Fakulti Bahasa Dan Komunikasi,  Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

Artikel ini disiarkan pada : Rabu, 17 Mac 2021 @ 6:01 AM