ALLAH menurunkan azab berupa gempa bumi dan angin kencang serta hujan batu sehingga hancur kaum Nabi Lut yang inginkan kaum sejenis.
ALLAH menurunkan azab berupa gempa bumi dan angin kencang serta hujan batu sehingga hancur kaum Nabi Lut yang inginkan kaum sejenis.
Prof Madya Dr Azlan Shaiful Baharum

DALAM al-Quran Allah SWT menukilkan banyak kisah teladan dan pengajaran dari umat terdahulu yang dibinasakan. Sebagai contoh, Allah SWT berfirman dalam Surah Hud, ayat 3 yang bermaksud: "Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepada-Nya. (Jika kamu mengerjakan yang demikian), nescaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa seksa hari kiamat."

Allah SWT juga menerangkan dalam Surah Nuh, ayat 10-12 yang bermaksud: "Maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, (sekiranya kamu berbuat demikian), Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, Dan ia akan memberi kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan serta anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.'"

 • Kaum Nabi Hud dan Nabi Nuh

  Dua ayat di atas jelas menunjukkan bahawa Nabi Hud AS dam Nabi Nuh AS menyeru kaumnya dengan pelbagai janji yang benar. Sekiranya mereka mohon keampunan nescaya Allah SWT akan menurunkan hujan yang lebat. Janji terbabit sememangnya cukup menarik bagi penduduk yang tinggal di kawasan gurun yang sangat gersang. Mereka sering berperang semata-mata untuk menguasai sumber air. Justeru itu, hujan yang dijanjikan itu adalah suatu yang istimewa terutama sebagai punca rezeki.

  Nabi Nuh AS juga memberitahu kaumnya jika mereka beriman kepada Allah SWT, Dia akan menjadikan sungai mengalir di dalam perkaumpungan mereka. Dengan itu, ladang mereka akan menjadi subur dan tidak akan bimbang dengan musim kemarau.  Mereka hanya tertarik dengan janji yang menarik sahaja tanpa memikirkan keimanan yang benar. 

  Akhirnya, Allah SWT menurunkan bala bencana seperti api dari langit, hujan batu, angin taufan dan gempa bumi yang memusnahkan segalanya. 

 • Firaun dan bala tenteranya

  Selain itu, lihat apa yang berlaku kepada Firaun dan bala tenteranya ketika mereka menghalau Nabi Musa AS dan pengikutnya. Dengan kuasa Allah SWT, Laut Merah terbelah dua dengan pukulan tongkat Nabi Musa AS. Alhamdulillah dengan izin Allah SWT jua, Nabi Musa AS dan kaumnya dapat menyeberangi Laut Merah dengan selamat. Tetapi, ia menjadi kubur besar kepada Firaun dan bala tenteranya yang angkuh dan sombong itu. Allah SWT melakukan demikian untuk menghukum kaum yang zalim itu.

 • Kaum Nabi Saleh

  Allah SWT berfirman dalam Surah Asy-Syu'ara ayat 153-156: "Mereka berkata: 'Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir. Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami; maka datangkanlah sesuatu mukjizat, jika kamu memang termasuk orang yang benar.' Saleh menjawab: 'Ini seekor unta betina, dia mempunyai giliran untuk mendapatkan air dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu. Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar.' Kisah kedegilan umat Nabi Saleh AS digambarkan dengan jelas di situ. Sesuatu yang biasa bagi umat yang terdahulu menuduh nabi mereka sebagai ahli sihir ataupun gila.

  Mereka juga menganggap baginda itu adalah manusia biasa yang tiada kelebihan.

 • Kaum Nabi Lut

  Umat Nabi Lut terkenal dengan perbuatan menyimpang iaitu hanya menginginkan pasangan sejenis. Walaupun diberikan peringatan, mereka tetap tidak mahu kembali ke pangkal jalan. Allah akhirnya menurunkan azab berupa gempa bumi yang dahsyat serta angin kencang dan hujan batu sehingga hancur. Akhirnya mereka tertimbus di bawah runtuhan rumah mereka sendiri seperti mana yang tercatat dalam surah Al-syu'araa: 160, surah Annaml: 54, surah Al-hijr: 67, surah Al-furqan: 38, dan surah Qaf: 12.

 • Kaum Nabi Syuaib

  Nabi Syuaib diutuskan kepada kaum Madyan. Kaum Madyan ini dihancurkan oleh Allah kerana mereka suka melakukan penipuan dalam perniagaan. Apabila membeli, mereka minta dilebihkan dan apabila menjual mereka akan mengurangkan sukatan dan timbangan. Allah pun mengazab mereka dengan udara panas yang melampau. Akhirnya, mereka dibinasakan Allah SWT seperti yang tercatat dalam Surah At-taubah: 70, Surah Al-hijr: 78, Surah Taha: 40, dan Surah Al-hajj: 44.

 • Ashab Al-Sabt

  Mereka adalah golongan fasik yang tinggal di Kota Eliah, Palestin. Mereka melanggar perintah Allah untuk beribadah pada hari Sabtu. Allah menguji mereka dengan memberikan ikan yang banyak pada hari Sabtu dan tidak ada ikan pada hari lain. Mereka meminta rasul mereka untuk mengalihkan ibadah pada hari lain, selain Sabtu. Mereka akhirnya dilaknat menjadi kera yang hina (Surah Al-A'raaf: 163).

 • Ashab Al-Rass

  Rass adalah nama sebuah telaga yang kering airnya. Nama Al-Rass ditujukan pada suatu kaum. Kononnya, nabi yang diutus kepada mereka adalah Nabi Saleh. Namun, ada pula yang menyebutkan Nabi Syuaib. Sementara itu, yang lainnya menyebutkan, utusan itu bernama Handzalah bin Shinwan. Mereka mensyirikkan Allah SWT dengan menyembah patung berhala. Ada pula yang menyebutkan mereka mencampakkan utusan Allah yang dihantar kepada mereka ke dalam telaga sehingga mereka dibinasakan oleh Allah. Kisah ini tercatat dalam surah Al-Furqan ayat 38 dan surah Qaf ayat 12.

 • Ashab Al-Ukhdud

  Ashab Al-Ukhdud adalah satu kaum yang menggali parit dan menolak keimanan kepada Allah, termasuk rajanya. Namun golongan yang beriman pula, mereka dicampakkan dalam parit yang dibakar panas termasuk seorang wanita yang sedang mendukung bayinya. Mereka dikutuk oleh Allah SWT dengan sekeras-kerasnya seperti dalam surah Al-Buruj ayat 4-9.

 • Ashab Al-Qaryah

  Menurut sebagian ahli tafsir, Ashab Al-Qaryah (suatu negeri) adalah penduduk Antakiyah. Mereka mendustakan rasul yang diutus kepada mereka. Oleh yang demikian, Allah membinasakan mereka dengan suara yang amat keras (surah Yaasiin ayat 13).

 • Kaum Tubba'

  Tubba' adalah nama raja yang berasal dari bangsa Himyar yang beriman. Namun, kaumnya sangat ingkar kepada Allah SWT dan kelakuan mereka melampaui batas. Maka, Allah menimpakan azab kepada mereka sehingga dibinasakan. Peradaban mereka sangat maju. Salah satunya adalah empangan air yang besar dan canggih (surah Ad-Dukhan ayat 37).

 • Kaum Saba

  Mereka diberikan pelbagai kenikmatan berupa kebun yang ditumbuhi pohon yang rendang untuk kemakmuran rakyat Saba. Oleh sebab mereka enggan menyembah Allah SWT walaupun diingatkan oleh Nabi Sulaiman AS, akhirnya empangan Ma'arib dimusnahkan dengan banjir besar. Ini dicatatkan dengan jelas dalam surah Saba' ayat 15-19.  

  Moga kisah yang dihimpunkan ini memberikan pengajaran berguna kepada kita untuk melakukan amar makruf dan mencegah nahi mungkar.

  Penulis Profesor Madya, Fakulti Pengajian Bahasa Utama (FPBU), Universiti Sains Islam Malaysia (Usim)

 • Artikel ini disiarkan pada : Selasa, 26 January 2021 @ 6:30 AM