GAMBAR hiasan
GAMBAR hiasan
hmdigital

ALLAH SWT berfirman yang bermaksud: “Apabila al-Quran itu dibacakan, dengarkan dan diam supaya kamu beroleh rahmat.” (Surah al-A’raf, ayat 204)

Begitulah pentingnya al-Quran. Apabila ada dalam kalangan ahli keluarga atau sahabat membaca al-Quran, kita perlu mendengarnya dengan penuh ketenangan supaya memperoleh rahmat.

Ini kerana ayat al-Quran itu adalah kata-kata yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril.

Bermakna, membaca dan menelaah al-Quran itu adalah mempelajari kata-kata Allah SWT yang memiliki kebenaran dan petunjuk buat orang-orang beriman.

Kita perlu membaca atau mendengar bacaan al-Quran kerana ia dapat menghiburkan hati yang sedih, menenangkan jiwa yang resah gelisah serta melunakkan hati yang keras.

Abu Hurairah meriwayatkan, Nabi SAW bersabda yang bermaksud: “Ada empat hal yang terasing di dunia ini iaitu al-Quran dalam perut orang yang zalim, masjid dalam seruan suatu kaum sedangkan mereka tidak melaksanakan solat, mushaf di rumah orang yang tidak pernah membacanya dan orang soleh yang berada dalam bangsa yang sesat.” (Diriwayatkan al-Dailami)

Selain itu, Nabi SAW turut menjelaskan kepentingan al-Quran iaitu menerusi hadis yang bermaksud: “Ada dua golongan manusia yang menyebabkan orang lain berasa sungguh iri hati kepada mereka iaitu orang yang membaca al-Quran siang dan malam dan orang kaya yang menggunakan hartanya di jalan Allah SWT.” (Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim)

Sayid Sabiq dalam bukunya, Aqidah Islam menyatakan, al-Quran memiliki keistimewaan yang dapat kita bezakan daripada kitab lain yang diturunkan sebelumnya.

Antaranya, al-Quran memuatkan ringkasan ajaran yang pernah dimuatkan dalam kitab suci sebelumnya iaitu Zabur, Taurat dan Injil serta lembaran lain daripada Allah SWT.

Ajaran yang termuat dalam al-Quran adalah kalimat terakhir bagi memberi petunjuk yang benar kepada manusia dan ia kekal buat selama-lamanya.

Kerana itu, Allah SWT memelihara al-Quran sehingga hari kiamat dan perkara itu terbukti dengan ramainya kaum Muslimin yang menghafal ayat-ayat al-Quran.

Selain itu, al-Quran tidak bertentangan dengan hakikat alam semesta dan ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah kata-kata Allah dan alam semesta serta apa sahaja yang terkandung di dalamnya adalah ciptaan Allah SWT.

Allah SWT turut berkehendak supaya ayat-ayat-Nya disebar luas serta disampaikan kepada manusia sehingga ia menjadi amalan dalam kehidupan mereka.

Atas sebab itu, Allah SWT menurunkan al-Quran dengan gaya bahasa yang istimewa, tidak sukar bagi sesiapa untuk memahami dan mengamalkannya.

ara itu dinyatakan dalam firman-Nya yang bermaksud: “Kami mudahkan al-Quran sebagai peringatan dan pengajaran, adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan.” (Surah Qamar, ayat 17)

Artikel ini disiarkan pada : Selasa, 17 Disember 2019 @ 9:23 AM