DAPAT meningkatkan persekitaran positif dalam keluarga.
DAPAT meningkatkan persekitaran positif dalam keluarga.
Muhamaad Razis Ismail


Pernahkah kita terfikir mengenai betapa pentingnya mempunyai pengetahuan keibubapaan dan pendidikan awal kanak-kanak bagi yang merancang untuk berkahwin atau yang belum?

Memahami dan mempunyai kemahiran untuk menjadi ibu atau bapa yang baik akan memberi manfaat bukan hanya kepada kanak-kanak tetapi juga pasangan atau individu itu sendiri.

Pensyarah Program Pendidikan Awal Kanak-kanak Jabatan Pendidikan & Psikologi, Fakulti Pengurusan, Pendidikan & Kemanusiaan, Kolej Universiti Antarabangsa MAIWP (UCMI), Mohd Shawani Ahmad Sabri berkata, satu kajian yang diterbitkan dalam Journal of Marriage and Family mendapati pasangan yang menerima pendidikan pra perkahwinan mempunyai kadar perceraian yang lebih rendah berbanding dengan mereka yang tidak menerima pendidikan itu.

"Kajian ini juga mendapati pendidikan pra perkahwinan memberi impak positif terhadap kualiti hubungan perkahwinan.

"Dalam satu kajian lain di dalam The Journal of Pediatrics, semakan terhadap penyelidikan mengenai pengetahuan dan kemahiran keibubapaan, mendapati ibu bapa yang mempunyai pemahaman yang lebih baik mengenai pembangunan kanak-kanak dan teknik keibubapaan lebih cenderung mempunyai anak-anak dengan hasil yang positif. Ia termasuk pencapaian akademik yang lebih baik, kesihatan mental yang lebih baik dan kurang masalah tingkah laku," katanya.

Menurutnya, keibubapaan merangkumi semua aspek dalam hidup seorang kanak-kanak termasuk keperluan fizikal, emosi dan intelektual mereka.

"Menjadi ibu atau bapa yang baik memerlukan kesabaran, kefahaman dan kemahiran untuk memberikan keselamatan dan keamanan selain memenuhi keperluan asas mereka," katanya.

Berikut adalah beberapa kepentingan mempunyai pengetahuan keibubapaan yang baik:

PENGETAHUAN keibubapaan, pendidikan awal kanak-kanak perlu demi keharmonian keluarga.
PENGETAHUAN keibubapaan, pendidikan awal kanak-kanak perlu demi keharmonian keluarga.

1.Membantu mewujudkan hubungan yang kuat dengan anak

Hubungan yang kukuh antara ibu bapa dan anak mereka adalah kunci kepada kejayaan dalam membina keluarga yang bahagia serta sihat. Dengan mempunyai pengetahuan keibubapaan yang baik, anda akan dapat mengembangkan hubungan yang kuat dengan anak-anak anda selain memahami keperluan dan kehendak mereka dengan lebih baik. Ini akan membantu membina kepercayaan dan kasih sayang yang mendalam antara anda dan anak-anak anda. Proses ini juga membantu perkembangan awal kanak-kanak.

2.Menyediakan pendidikan yang lebih baik

Mempunyai pengetahuan keibubapaan yang baik membolehkan seseorang bersedia dan memahami untuk memberikan pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak mereka. Mereka akan dapat memahami bagaimana anak-anak belajar dan berkembang serta memberikan persekitaran yang positif dan memberangsangkan bagi kanak-kanak untuk membesar dan berkembang. Dengan memberikan pendidikan yang baik, anak-anak dapat dibantu bagi mencapai potensi mereka yang sebenar.

3.Meningkatkan persekitaran positif dalam keluarga

Keluarga yang bahagia dan sihat adalah keluarga yang mempunyai hubungan yang kuat antara ibu bapa dan anak-anak mereka. Dengan mempunyai pengetahuan keibubapaan yang baik, seseorang itu akan dapat membantu membina keluarga yang sihat dan harmoni. Mereka juga akan dapat mengurangkan kemungkinan wujudnya konflik selain meningkatkan kefahaman antara ahli keluarga.

4.Mengurangkan kemungkinan masalah tingkah laku

Mempunyai pengetahuan keibubapaan yang baik juga membantu mengurangkan kemungkinan masalah tingkah laku anak. Ketika seseorang memahami keperluan dan kehendak kanak-kanak, mereka akan dapat memberikan persekitaran yang positif bagi kanak-kanak yang dalam proses berkembang dan membesar. Ini termasuk konsisten dalam mendidik, memperlihatkan kesabaran dan kefahaman serta memberikan contoh yang baik melalui perilaku ditunjukkan kepada kanak-kanak. Ini akan membantu mengurangkan kemungkinan masalah tingkah laku seperti kemarahan, kekerasan dan pergaulan yang tidak sihat wujud dalam kalangan kanak-kanak.

Mohd Shawani berkata, selain mempunyai pengetahuan keibubapaan yang baik, memahami pentingnya pendidikan awal kanak-kanak juga perlu bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak-anak.

"Pendidikan awal kanak-kanak merangkumi aktiviti dan pengalaman yang memberi kesan positif pada perkembangan sosial, emosi, intelektual serta fizikal anak-anak," katanya.

Berikut adalah beberapa sebab mengapa pendidikan awal kanak-kanak penting:

MEMBANTU mewujudkan hubungan yang kuat dengan anak.
MEMBANTU mewujudkan hubungan yang kuat dengan anak.

1.Membangunkan kemahiran sosial dan emosi

Pendidikan awal kanak-kanak membantu membina kemahiran sosial dan emosi anak-anak. Ini termasuk kemahiran seperti berkomunikasi dengan baik, bekerjasama dalam kumpulan dan menguruskan emosi mereka. Kemahiran ini membantu anak-anak membangunkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara positif.

2.Meningkatkan kemahiran intelektual

Pendidikan awal kanak-kanak juga membantu meningkatkan kemahiran intelektual mereka termasuk kemahiran membaca, menulis dan mengira. Pendidikan awal kanak-kanak memberikan dasar yang kukuh bagi perkembangan intelektual dan membantu mempersiapkan mereka untuk masuk ke alam persekolahan.

3.Menyediakan persekitaran pembelajaran yang selamat dan menyokong

Pendidikan awal kanak-kanak menyediakan persekitaran pembelajaran yang selamat dan menyokong mereka. Ini termasuk aktiviti dan pengalaman yang dirancang untuk memenuhi keperluan perkembangan mereka serta untuk membina kepercayaan diri dan keupayaan untuk belajar. Persekitaran yang baik membantu anak-anak merasa selamat dan selesa untuk belajar serta berkembang.

4.Membantu membina asas yang kukuh bagi pembelajaran selanjutnya

Pendidikan awal kanak-kanak membantu membina asas yang kukuh bagi pembelajaran selanjutnya. Anak-anak yang mendapat pendidikan awal kanak-kanak yang baik lebih cenderung untuk mencapai kejayaan akademik dan sosial lebih tinggi di alam persekolahan dan seterusnya dalam hidup mereka.

Artikel ini disiarkan pada : Isnin, 27 Mac 2023 @ 6:10 AM